Uzyskaj profesjonalne usługi prawne

Sukces wymaga pracy. Nie poprzestajemy na sporządzeniu pisma. Stale monitorujemy sprawę, aby w razie potrzeby podejmować dalsze czynności, dające wymierne skutki dla naszych Klientów i zabezpieczające ich interes prawny.

Szczególnie postępowania egzekucyjne i zabezpieczające są etapami w ramach procedury windykacji należności, które w wielu przypadkach, dla swojej skuteczności, nie mogą sprowadzać się jedynie do wniosku inicjującego takowe postępowanie, a wymagają stałego kontaktu z organem prowadzącym postępowanie i bieżącej analizy sytuacji prawnej i finansowej dłużnika, włącznie z podejmowanymi przez niego działaniami w ramach postępowania, a także bezpośrednio/pośrednio oddziałujących na przebieg postępowania. Znamy metody działania dłużników i wiemy jak reagować na czynności prawne bądź faktyczne mające na celu wydłużenie postępowania bądź ograniczenie / uniemożliwienie zaspokojenia wierzyciela.

Nasza strategia opiera się na trzech etapach, które zaprezentowaliśmy poniżej.

Nasza Strategia

Zanim podejmiemy decyzję o realizowaniu określonej ścieżki prawnej, dokonujemy holistycznej analizy sprawy, ustalamy ryzyka, weryfikujemy otrzymane informacje, a następnie wyszukujemy optymalne warianty działania, dopasowane do określonego stanu faktycznego. Oferujemy pełną przejrzystość współpracy – każdy z wariantów zostanie Państwu zaprezentowany włącznie z ujawnionymi ryzykami, a także potencjalnymi kosztami. 

01

Analiza

Dokonamy całościowej analizy sprawy opracowując stan faktyczny na podstawie otrzymanych danych, a także dodatkowych informacji, które pozyskamy. Mamy doświadczenie w interpretacji danych z rejestrów i ewidencji. 

02

Wyszukiwanie

Wyszukamy i zaoferujemy Państwu optymalne rozwiązanie Waszej sprawy. Nie ograniczamy się do utartych schematów. Powiadomimy Państwa o możliwości wszczęcia postępowania uzupełniającego, np.  w związku z wyzbywaniem się majątku przed dłużnika w trakcie egzekucji.

03

Pomoc prawna

Nasza działalność opiera się na ścisłej współpracy z klientem: działania zostają przez nas stosownie umotywowane i uprzednio zakomunikowane, włącznie z ustalonymi ryzykami i informacją na temat kosztów z nimi związanych.

Radca Prawny Łukasz Cholewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył kierunek Prawo. Następnie odbył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie i przystąpił do egzaminu radcowskiego, po czym uzyskał tytuł Radcy Prawnego, zrzeszając się w ramach OIRP w Warszawie.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Cholewski

Radca prawny Łukasz Cholewski jest członkiem OIRP w Warszawie.