loader image

Reputacja.
Szacunek.
Rezultaty.

Wiemy jak otoczyć Cię profesjonalną opieką prawną. Jeżeli potrzebujesz pilnej pomocy prawnej – skorzystaj z konsultacji w jednym z naszych biur w Warszawie i w Pułtusku. 

Prawo Gospodarcze

Właściwe stosowanie przepisów prawa gospodarczego i finansowego wymaga holistycznej analizy sytuacji klienta prowadzącego działalność gospodarczą.

Postępowanie Cywilne

Opracowujemy polubowne rozwiązania sporów cywilnoprawnych na etapie przedprocesowym oraz kierujemy się ku optymalnemu zakończeniu postępowania sądowego.

Windykacja Należności

Prowadzimy efektywne windykacje należności. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, włącznie z ubocznymi postępowaniami karnymi.

Dlaczego warto nam zaufać?
Nasze Wartości

 
Reputacja

Radca Prawny Łukasz Cholewski prowadził bądź współpracował w ramach ponad 200 procedur polubownego odzyskiwania należności (windykacji), ponad 100 postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, zakończonych całkowitym zaspokojeniem wierzyciela, a także wielu postępowań ubocznych, a w tym postępowań karnych w przedmiocie popełnienia czynu, tzw. oszustwa, zbycia bądź ukrywania majątku zajętego albo zagrożonego zajęciem komorniczym, postępowań w przedmiocie wyjawienia majątku i tzw. skarg pauliańskich.

Szacunek

Szanujemy Twój czas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji – szczególnie w przypadkach niecierpiących zwłoki zachęcamy do kontaktu za pomocą środków porozumiewania na odległość, takich jak:

  • wideorozmowa za pomocą szyfrowanej aplikacji,
  • kontakt telefoniczny,
  • poczta e-mail.

W trakcie świadczenia naszych usług na bieżąco informujemy o statusie sprawy poprzez ustalony kanał komunikacji.

Rezultaty 

Rozumiemy biznes i wiemy, że polubowne odzyskiwanie należności, spór sądowy, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz inne postępowania uboczne powinny prowadzić do jak najszybszego zaspokojenia należności.  Wiemy jak efektywnie prowadzić każdy z etapów odzyskiwania należności, włącznie ze stosowaniem trybów postępowań sądowych, umożliwiających jak najszybsze uzyskanie orzeczenia sądu i minimalizujących ryzyko „utknięcia” na etapie wieloletniego sporu sądowego. Wielokrotnie dowiedliśmy swoich kompetencji prowadząc do całkowitego zaspokojenia należności w terminie kilku tygodni bądź miesięcy.

Doświadczenie w sprawach z różnych gałęzi prawa

+
ZAKOŃCZONYCH
POMYŚLNIE
WINDYKACJI
należności
+
Zakończonych
pomyślnie
postępowań
egzekucyjnych
+
zakończonych
pomyślnie
polubownych
windykacji

Jesteśmy dumni, że obok trzonu naszej działalności: spraw cywilnych i gospodarczych, możemy pochwalić się sukcesami także na płaszczyźnie innych spraw, a w tym spraw karnych i rodzinnych. 

Obszary naszych praktyk

Postępowanie Cywilne

Oferujemy profesjonalną ochronę Twoich interesów prawnych.

Prawo Gospodarcze

Wiemy, że nie tylko skuteczność, ale również czas jest kluczowym czynnikiem.

Prawo Rodzinne

Pomagamy w rozwiązywaniu sporów rodzinnych.

Postępowanie Karne

Opracujemy i wdrożymy indywidualną strategię obrony bądź zastępstwa prawnego na każdym etapie postępowania karnego.

Nieruchomości i inne aktywa

Wspieramy procesy optymalizacji w zarządzaniu nieruchomościami, aktywami finansowymi i innym majątkiem.

Prawo Finansowe

Dokonujemy profesjonalnych analiz danych finansowych pod kątem prawnym.

Formularz kontaktowy

    Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Cholewski

    Radca prawny Łukasz Cholewski jest członkiem OIRP w Warszawie.